Statinys gali būti priskirtas II nesudėtingų statinių kategorijai, jeigu jo patalpų plotas yra iki 80 kv. m., aukštis iki 8,5 m, atstumas tarp laikančiųjų konstrukcinių elementų yra iki 6 m ir rūsys yra ne didesnis nei pirmo aukšto statinio kontūras.

Jeigu statinys statomas miesto teritorijoje, konservacinio prioriteto, kompleksinėje saugomoje ar kultūros paveldo teritorijoje ar jų apsaugos zonose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą - rašytinį pritarimą supaprastintam statinio projektui.

Kitose teritorijose statant nesudėtingą statinį pakanka gauti sklypo savininkų, kaimyninių sklypų savininkų ar kitus privalomus sutikimus. Statinys turi nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, atitikti esminius statinio ir priešgaisrinius reikalavimus.

 Individualus80

 Balsys1

BALSYS - 79,23 kv. m

 Luknas1

LUKNAS - 79,23 kv. m

 Baltys1

BALTYS - 75,90 kv. m

Zalieji ezerai1

ŽALIEJI EŽERAI- 78,14 kv. m

 Pusynelis1

PUŠYNĖLIS- 41,78 kv. m

 Eglynelis 21

EGLYNĖLIS 2 - 75,82 kv. m

 Eglynelis 11

EGLYNĖLIS 1- 50,63 kv. m